Exposicions

Art Gallery. Pals

(amb Faixò)

Mostra d’escultura

Sala de la Caixa de Pensions. Girona

Exposició col·lectiva