Exposicions

Galeria Rayuela. Barcelona

(amb Corominas i Faixò)

Galeria St. Angelo. Sant Feliu de Guíxols

(amb Faixò i Torres Monsó)

Galeria Totem. Barcelona

Exposició col·lectiva

Plàstica catalana, generación del 66

Col·legi d’Arquitectes. Santa Cruz de Tenerife

Exposició col·lectiva

Exposició inaugural

Museu de Cadaqués. Cadaqués

Exposició col·lectiva

Dotze pintors catalans

Galeria 3 i 5. Girona

Exposició col·lectiva

Festa de la lletra

Galeria Ciento. Barcelona

Exposició col·lectiva

Petit format

Galeria Canem. Castelló de la Plana

Exposició col·lectiva