Exposicions

Galeria 3 i 5. Girona

Acadèmia de Belles Arts, espai 2. Sabadell

Quatre x 3 i 5

Galeria 3 i 5. Girona

(amb Corominas, Faixò i Gispert)

Art i medicina

Galeria 3 i 5. Girona

Exposició col·lectiva

Plàstica catalana, generación del 66

Fontana d’Or. Girona

Exposició col·lectiva

Homenatge a l’Abat Escarré

CIEMEN. Fontana d’Or. Girona

Exposició col·lectiva