Exposicions

Estudis i dibuixos

INEM Vicens Vives. Girona

Fons d’Art de la Generalitat de Catalunya

Sherover Th. Jerusalem. Israel

Exposició col·lectiva

25 aniversari premi Miró

Fundació Miró. Barcelona

Exposició col·lectiva

Galeria Theo. Barcelona

Exposició col·lectiva

Galeria ab. Granollers

Exposició col·lectiva

Catalunya centre d’art

Museu d’Història. Girona

Exposició col·lectiva

Girona i l’Onyar

Caixa de Pensions. Girona

Exposició col·lectiva

Homenatge a Pasolini

Universitat de Barcelona. Barcelona
Espai Scramel. CEE. Brusel·les. Bèlgica

Exposició col·lectiva