Exposicions

Galeria Barcelona. Barcelona

Galeria Greca. FIAC. París

Contra la fam

Mans Unides. Girona

Exposició col·lectiva

Dinou artistas en homenatge a Miró

Fontana d’Or. Girona

Exposició col·lectiva

Ona catalana. Catalunya incògnita

Corner House. Manchester. Anglaterra

Exposició col·lectiva

Galeria Ceigert. Basilea. Suïssa

Exposició col·lectiva

Fons d’Art Contemporani

Museu d’Història. Girona

Exposició col·lectiva

Exlibris en homenatge a Walter Benjamin

Galeria Horizon. Colera

Exposició col·lectiva

Col·lecció d’Art del diari Avui

Centre de Cultura Contemporània. Barcelona

Exposició col·lectiva

75 anys d’art a Girona

Fontana d’Or. Girona

Exposició col·lectiva

Col·lecció Testimoni

Fundació Caixa de Pensions. Barcelona

Exposició col·lectiva