Exposicions

Fons d’art del diari Avui

Fundació Miró. Barcelona
Fontana d’Or. Girona

Exposició col·lectiva

Homenatge a Miguel Hernández

Orihuela

Exposició col·lectiva

Homenatge a Rafael Alberti

Sala Gaspar. Barcelona

Exposició col·lectiva

Homenatge a Carles Rahola

Sala Fidel Aguilar. Girona
Casino de Cadaqués. Cadaqués
Fundació Miró. Barcelona

Exposició col·lectiva

Amnistia i drets humans

Fundació Miró. Barcelona

Exposició col·lectiva

Homenatge al CEC

Saló del Tinell. Barcelona

Exposició col·lectiva